13.12.2007
Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması Konsepsiyası Təhsil Nazirliyinə təqdim edilib

15.11.2007
Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması Konsepsiyası (Təhsil Nazirliyinə təqdim olunan yekun  variant, 13.12.2007-ci il  )

09.11.2007
Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması KonsepsiyasıLayihəsinin müzakirəsainə həsr olunana Dəyirmi Masa keçirilib.05.11.2007
Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması Konsepsiyası ( Layihə, 05.11.2007-ci il tarixli variant )

22
.10.2007
Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması Konsepsiyası ( Layihə
, 22.10.2007-ci il tarixli variant )


19.10.2007
“Ümumtəhsil sisteminin informasiyalaşdırılması Konsepsiyası” Layihəsinin İşçi Qrupunun növbəti toplantısı  keçirilib.

16.10.2007
“Təhsildə İKT- nin tətbiqi ilə bağlı tövsiyələrin hazırlanması”  Layihəsi  çərçivəsində İşçi Qrupunun toplantısı  keçiriləcək


16.10.2007
Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması Konsepsiyası ( Layihə 13.10.2007 )


01.09.2007
Модернизация национальной системы образования ( Exo,  01.09.2007)

27.07.2007
“Təhsildə İKT- nin tətbiqi ilə bağlı tövsiyələrin hazırlanması”  Layihəsi  çərçivəsində İşçi Qrupunun toplantısı  keçirilib.10.07.2007
Интеграции компьютера в учебный процесс не наблюдается

04.12.2006
YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR ƏSRİNDƏ AZƏRBAYCAN MƏKTƏBLƏRİNİN CƏMİ 2-3 %-İ İNTERNETDƏN İSTİFADƏ EDƏ
BİLİR

29.11.2006
Təhsil naziri Misir Mərdanova  və Rabitə və  İnformasiya Texnologiyaları naziri Əli Abbasova  təhsildə İnternet- texnologiyaların tətbiqinin gücləndirilməsi ilə bağlı Təkliflər göndərilib.

23.11.2006
“Təhsildə İnternet-texnologiyaların rolu"  mövzusunda Dəyirmi Masa keçirilib
.
НЕОБХОДИМА КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ШКОЛ

20.11.2006
Azərbaycan İnternet Forumu tərəfindən “Təhsildə İnternet-texnologiyaların rolu"  mövzusunda Dəyirmi Masa keçiriləcək.

 

17.02.2006
Azschool İnformasiya Sisteminin təqdimat mərasimi keçirilib

01.12.2005
BİLDİRİŞ
.
“Təhsil sektoru üçün nəzərdə tutulan kompüterlərdə Əməliyyat Sistemləri : Windows  yoxsa  Linux ”  mövzusunda Dəyirmi Masa keçiriləcək.

07.12.2005
“Təhsil sektoru üçün nəzərdə tutulan kompüterlərdə Əməliyyat Sistemləri : Windows  yoxsa  Linux ”  mövzusunda Dəyirmi Masa keçirilib.
ROUND TABLE COMPUTER OPERATION SYSTEMS FOR EDUCATIONAL SECTOR: WINDOWS OR LINUX TOOK PLACE
СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕКТОРА: WINDOWS ИЛИ LINUX"

 

05.12.2005
“Təhsil sektoru üçün nəzərdə tutulan kompüterlərdə  Əməliyyat Sistemləri : Windows  yoxsa  Linux ” 
mövzusunda Dəyirmi Masa: Mətbuat üçün Məlumat

30.11.2005
BİLDİRİŞ

25.11.2005
“Təhsilin idarə edilməsində İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarının rolu” mövzusunda Dəyirmi Masa keçirilib

12.05.2005
“Təhsilin idarə edilməsində İKT-nin rolu” mövzusunda Dəyirmi Masa keçirilib.
ВНЕДРЕНИЕ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОЛЖНО НАЧАТЬСЯ С УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ