15.05.2009

Azərbaycan İnternet Forumunun
Məlumatı
 

Azərbaycan İnternet Forumunun növbəti toplantısı keçirilib.
Toplantıda 17 May- Ümumdünya İnformasiya Cəmiyyəti  günü ərəfəsində  ölkədə İnformasiya Cəmiyyətinin formalaşması sahəsində mövcud vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

AİF- in toplantısında  Milli Telekommunikasiya Şurasının (MTŞ) yaradılması ilə  bağlı ölkə rəhbərliyinə təqdim olunacaq Müraciət müzakirə edilib. Müraciətlə  bağlı müzakirələrdə son dövrlərdə ölkədə İKT –nin inkişafı sahəsində  bir  sıra irəliləyişlər əldə olunsa da  ciddi uğurların  qarşısını alan amillərin mövcud olduğu  qeyd edilib. İKT sahəsində dövlət idarəetməsinin, tənzimləmənin və kommersiya səlahiyyətlərinin RİTN –nin əlində cəmləşməsinin hazırda ciddi problemlər yaratdığı, inkişafın  qarşısını alan ciddi amilə  çevrildiyi qeyd edilib.  Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqına daxil olan ölkələrin əksərində artıq  indiki  RİTN formasında qurumların olmadığı, tənzimləmə səlahiyyətlərinin fərqli bir qurumda olduğu  vurğulanıb.  
Toplantıda qəbul edilən Müraciətdə beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq RİTN-nin ləğv edilməsi və onun əsasında  müstəqil dövlət tənzimləyicisi olan MTŞ-in və dövlət idarəetməsini həyata keçirən qurumun yaradılması təklifi irəli sürülüb. Müraciətdə MTŞ –in üzvlərinin Prezident  tərəfindən irəli  sürülməsi və Milli Məclis tərəfindən təsdiq edilməsi, müstəqil olması nəzərdə tutulur. Tənzimləmə ilə  bağlı bütün funksiyaların (lisenziyaların verilməsi, tezliklərin ayrılması, nömrə resursunun bölüşdürülməsi, telekommunikasiya bazarında sağlam rəqabətin təmin edilməsi, operatorların öz aralarında və onların istifadəçilərlə münasibətlərin tənzimlənməsi və digər məqamlar) yaradılması təklif olunan quruma verilməsi nəzərdə tutulub.

 


AİF –in toplantısında yeni formatda Milli İnternet Müsabiqəsinin keçirilməsi ilə  bağlı məsələ yenidən müzakirə olunub. Müsabiqənin Əsasnaməsi, Loqosu, Mükafatın eskizi, müsabiqəyə təqdim olunacaq resursların Qeydiyyat sistemi təsdiq  olunub.  Əsasnaməyə görə  hər  ilin sonunda  keçirilməsi nəzərdə tutulan Müsabiqədə  ancaq Azərbaycandilli  versiyası olan  resursların iştirakı, eyni zamanda,  Müsabiqənin qaliblərinin  İnternet istifadəçilər tərəfindən deyil  ancaq Münsiflər Heyəti tərəfindən qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulub.

AİF –in toplantısında ölkədə Provayderlərin istifadə etdikləri İP ünvanların qeydiyyatı ilə  bağlı  məsələ də müzakirə edilib. Müzakirələrdə Milli provayderlər  tərəfindən istifadə olunan İP ünvanların bir  sıra hallarda  yanlış məlumatlarla qeydiyyata alındığı vurğulanıb. Bunun
isə internet statistika və internet marketinq ucun  problemlər və çətinliklər yaradığı vurğulanıb. Xüsusilə də İP-lər üzrə regionların müəyyən edilməsi və yaxud provayderin İP üzrə təyin olunmasında problemlərin yaşandığı bildirilib. Bununla  bağlı Provayderlərə və RİTN-ə müraciət  edilməsi məqsədəuyğun hesab olundu.

 

Toplantıda İnternetinin keyfiyyəti və qiymətlərlə bağlı AİF tərəfindən aparılan Monitorinqin nəticələri haqqında məlumat da dinlənilib. Son aylarda İnternet qiymətlərində edilən endirimlərin bu bazarda ciddi dəyişiklər  yaratmadığı, internetinin keyfiyyətinin hədsiz dərəcədə pisləşdiyi, qonşu ölkələrlə müqayisədə qiymətlərin hələ də kifayət qədər baha olduğu, yeni texnologiyalar  vasitəsilə internet xidmətlərinin təqdim edilməsinin ləng getdiyi  vurğulanıb. Toplantıda birgə Monitorinqlərin aparılması ilə  bağlı RİTN- ə edilən müraciətlərin də indiyədək cavabsız  qaldığı  qeyd edilib.

AİF –in toplantısında  yeni üzvlər qəbul edilib və bir  sıra  cari məsələlər də müzakirə olunub.
 

AİF
Tel :    492-44-44
Veb:   www.cit.az
E-mail: info@cit.az