30.12.2005
Multimedia Informasiya Sisteml
əri Texnologiyaları Mərkəzi "QIZIL KÜRƏ" mükafatına layiq görülüb

23.12.2005
Azərbaycan İnternet Forumunun məlumatı

09.12.2005
“Azərbaycan İnternetində azad rəqabətin inkişafı:  problemlər  və perspektivlər” mövzusunda Dəyirmi Masa keçirilib.

 СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ "РАЗВИТИЕ ДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В ИНТЕРНЕТ- ИНФРАСТРУКТУРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА"


08.12.2005
DƏQİQLƏŞMƏ

08.12.2005
Internet Provayderlər arasında
yaranmış konfliktlə bağlı Azərbaycan Internet Forumunun açıqlaması

БЛОКИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  НЕЗАКОННО
STATEMENT BY THE AZERBAIJAN INTERNET FORUM (AIF)

07.12.2005
“Təhsil sektoru üçün nəzərdə tutulan kompüterlərdə Əməliyyat Sistemləri : Windows  yoxsa  Linux ”  mövzusunda Dəyirmi Masa keçirilib.
ROUND TABLE COMPUTER OPERATION SYSTEMS FOR EDUCATIONAL SECTOR: WINDOWS OR LINUX TOOK PLACE
СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕКТОРА: WINDOWS ИЛИ LINUX"

06.12.2005
“Cəmiyyətin ictimai informasiya tələbatı və İTV”
mövzusunda Dəyirmi Masa keçirilib.

ROUND TABLE TALK ON THE ACTIVITY OF PUBLIC TELEVISION
КРУГЛЫЙ СТОЛ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

05.12.2005
“Təhsil sektoru üçün nəzərdə tutulan kompüterlərdə  Əməliyyat Sistemləri : Windows  yoxsa  Linux ” 
mövzusunda Dəyirmi Masa: Mətbuat üçün Məlumat

05.12.2005
“Azərbaycan İnternetində azad rəqabətin inkişafı:  problemlər  və perspektivlər” mövzusunda Dəyirmi Masa keçiriləcək.

01.12.2005
BİLDİRİŞ
.
“Təhsil sektoru üçün nəzərdə tutulan kompüterlərdə Əməliyyat Sistemləri : Windows  yoxsa  Linux ”  mövzusunda Dəyirmi Masa keçiriləcək.

30.11.2005
BİLDİRİŞ

25.11.2005
“Təhsilin idarə edilməsində İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarının rolu” mövzusunda Dəyirmi Masa keçirilib


22.11.2005
“Təhsilin idarə edilməsində İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyalarının rolu” mövzusunda Dəyirmi Masa keçiriləcək.

15.09.2005
Strasburqda “İnformasiya cəmiyyətində insan hüquqları və hüquqi tənzimləmə” mövzusunda Ümumavropa Forumu keçirilib

14.09.2005
Os
man Gündüzün Seçki Qərargahının Beynəlxalq qurumların rəhbərlərinə Müraciəti

09.09.2005
Общеевропейский форум "Гражданское право и правовые регулирования в информационном обществе"

07.09.2005
61 CANDIDATES FOR PARLIAMENT FROM PUBLIC LEADERS UNION

22.08.2005

CO-FOUNDER OF "PUBLIC LEADERS" UNION 
Osman Gunduz REGISTERED AS CANDIDATE FOR PARLIAMENT

03.08.2005
  “Seçki prosesində Dövlət avtomatlaşdırılmış informasiya sistemindən (DAİS) istifadənin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda Dəyirmi Masa keçirilib.

29.07.2005
“Seçki prosesində Dövlət avtomatlaşdırılmış informasiya sistemindən istifadə edilməsinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda Dəyirmi Masa keçiriləcək

22.07.2005
«Multimedia»İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin MSK-ya Müraciəti

22.07.2005
Mərkəzi Seçki Komissiyasının 16 iyul 2003-cü il tarixli T Ə L I M ATINA ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏR edilməsi ilə bağlı
TƏKLİFLƏR

22.07.2005
Mərkəzi Seçki Komissiyasının 16 iyul 2003-cü il tarixli T Ə L I M ATI

15.07.2005
ИНТЕРНЕТ- ФОРУМ НАПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ СТРАНЫ О НЕСООТВЕТСТВИИ МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАМ  ЗАКОНА АР "О ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ"

24.06.2005
Azərbaycan İnternet Forumu dövlət qeydiyyatına alındı

06.06.2005
ASK
-nın və Multimedia  Mərkəzi
nin Məlumatı

06.06.2005
ASK-nın və Multimedia  Mərkəzinin Milli Məclisə, dövlət qurumlarına və beynəlxalq təşkilatlara Müraciəti
КПА И ЦЕНТР "МУЛЬТИМЕДИА" НАПРАВИЛИ В ПАРЛАМЕНТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОПРОЕКТУ АР "О ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ"

ENTREPRENEURS CONFEDERATION AND MULTIMEDIA CENTRE SUBMITTED PROPOSALS ON LAW ON TELECOMMUNICATION TO PARLIAMENT

06.06.2005
ASK-nın və Multimedia  Mərkəzinin "Telekommunikasiya haqqında" Qanun layihəsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Təklifləri

31.05.2005
СЕГОДНЯ БОЛЬШИНСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЧАСОВ БЫЛИ ОТРЕЗАНЫ ОТ ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ

27.05.2005
LAW ON TELECOMMUNICATION DISCUSSED
ЗАКОНОПРОЕКТ АР "О ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ" ТРЕБУЕТ ДОРАБОТКИ

Telekommunikasiya haqqında” Qanun Layihəsi müzakirə edilib

24.05.2005
Telekommunikasiya haqqında” Qanun Layihəsinin mətni

24.05.2005
27 МАЯ СОСТОИТСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ЗАКОНОПРОЕКТА АР "О ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ" 
Telekommunikasiya haqqında” Qanun Layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuş Dəyirmi Masaya keçiriləcək

18.05.2005
Telekommunikasiya sahəsində inhisarçılığa son qoyulacaqmı ?

17.05.2005
Azərbaycan İnternet Forumunun məlumatı

14.05.2005
МЭР ПОЛОЖИТЕЛЬНО ПРИНЯЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ О УКАЗАНИИ В БЮДЖЕТЕ В ОТДЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

12.05.2005
“Təhsilin idarə edilməsində İKT-nin rolu” mövzusunda Dəyirmi Masa keçirilib.
ВНЕДРЕНИЕ ИКТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОЛЖНО НАЧАТЬСЯ С УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

11.05.2005
ROUND TABLE “ROLE OF IT AND COMMUNICATION IN EDUCATION MANAGEMENT”

“Təhsilin idarə edilməsində İKT-nin rolu” mövzusunda Dəyirmi Masa keçiriləcək

07.05.2005
ВСЕ МЕСТНЫЕ НПО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОПУЩЕНЫ К МОНИТОРИНГУ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

06.05.2005
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevə
«İctimai Liderlər» Birliyinin M Ü R A C İ Ə T İ

06.05.2005
Avropa Şurasının İnformasiya Ofisinin rəsmi İnternet səhifəsi açılıb

05.05.2005
В БАКУ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР "ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИКТ"

03.05.2005
Hökumətdən gözlənİlməz addIm
/
Azadlıq qəzeti 03.05.2005 /

23.04.2005
İNTERNET İSTİFADEÇİLERİ 4 SAAT QLOBAL ŞEBEKEYE QOŞULA BİLMEYİB

23.04.2005
Vətəndaş Cəmiyyəti Təmsilçilərinin  «
Ictimai Liderlər» Birliyi yaradıldı

Новый блок под названием "Общественные лидеры"
Statement
of  «Ictimai Liderlər» ( abbreviation IL )  (Public Leaders)   Association

20.04.2005.
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri cənab A.Rəsizadəyə Müraciət

20.04.05
«Multimedia»İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin məlumatı
РАСХОДЫ НА ИНФОРМАТИЗАЦИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОКАЗАНЫ ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ
В ГОСБЮДЖЕТЕ - ЦЕНТР "МУЛЬТИМЕДИА"

COSTS FOR INFORMATIZATION MUST BE SEPARATED IN STATE BUDGET

16.04.05
«Multimedia»İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin məlumatı

11.04.2005
«Multimedia»İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin məlumatı

ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ "БЮДЖЕТ И РАСХОДЫ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ROUND TABLE TALK "BUDGET AND EXPENSES FOR INFORMATION PROVIDING"

06.04.05
 ROUND TABLE “BUDGET AND EXPENDITURES FOR  INFORMATION” TO BE HELD

“Büdcə və İnformasiya təminatı xərcləri” mövzusunda Dəyirmi Masa

01.04.05
"
Təhsilin inkişafının və təhsil sisteminin idarə edilməsinin innovativ modelinin yaradılması" Layisi

14.01.2005
İNTERNETİN PROBLEMLƏRİ ÇÖZÜLÜR

04.01.05
İNTERNET LİSENZİYALAŞACAQ?