18.06.2011

 

 ôİctimai informasiyaların rəsmi internet resurslar vasitəsilə  ašıqlanması : real vəziyyət və perspektivlərö m÷vzusunda  Dəyirmi Masa keširiləcək.

 

 

   Multimedia Mərkəzi tərəfindən 21 iyun  2011 - ci il  tarixdə , saat 11.00-da , Azərbaycan Media Mərkəzində  ôİctimai informasiyaların rəsmi internet resurslar vasitəsilə  ašıqlanması : real vəziyyət və perspektivlərö m÷vzusunda  Dəyirmi Masa keširiləcək.
     Dəyirmi  Masada ictimai əhəmiyyətli informasiyaların internet resurslar vasitəsilə yayılması  sahəsində m÷vcud  vəziyyət  və problemlər, d÷vlət  qurumlarının və bələdiyyələrin  internet  resurslarının  bu sahədəki rolu ətrafında  mŘzakirələr  aparılacaq.

     Dəyirmi Masada 60 d÷vlət qurumunun və 15 Bələdiyyənin rəsmi internet resursları Řzrə son yarım il ərzində həyata keširilən informasiya ašıqlığı Řzrə Monitorinqinin nəticələri ašıqlanacaq. D÷vlət  qurumlarının və bələdiyyələrin  informasiya ašıqlığı Řzrə  Reytinq Cədvəli  təqdim olunacaq.

    Monitorinq İnformasiya azadlığı sahəsində m÷vcud qanunvericilik və beynəlxalq normalar nəzərə alınmaqla Multimedia Mərkəzi tərəfindən hazırlanan Metodika əsasında geršəkləşdirilib.

 

Multimedia Mərkəzi

Tel: 492 44 44 

www.informasiya.org 

multimedia@cit.az