Müsabiqə iştirakçısının məlumat forması

 

 

Nəşrin adı

 

Növü

 

Ünvan , Telefon, e-mail

 

Baş redaktor

 

Jurnalist (Müəllif)

 

Jurnalist haqqında məlumat ( ünvan, telefon , e-mail. Tələbələr üçün : təhsil müəssisəsinin adı, ixtisas, kurs.)

 

 

Nominasiyanın adı

 

Yazının adı

 

Yazının dərc olunduğu tarix

 

Formanın təqdim edildiyi tarix