1. Qəzetlər və jurnallar. Elektron xlasələr

2. Televiziya və radio. TV proqramlar