Mxtəlif srətlər zrə ADSL İnternet xidmətinin (UNLIMITED ) qiymətlərinin

 

MQAYİSƏSI

 

Yanvar-fevral , 2008

 

 

Srət

Azərbaycan

Rusiya

Danimarka

Trkiyə

Iran

Ermemistan.

Ukrayna

Qırgızıstan

64 kbit/s

 50 $

5-10 $

 

 

 

 

 

 

128 kbit/s

100 $

5- 10 $

 

15 25$

 

 

 

51 $

256 kbit/s

170 $

10- 15$

 

15 30$

 

 

25 $

 

512 kbit/s

400 $

10 -15$

 5- 10 $

50 $

 

 

 

95 $

1028
kbit/s
(1 M/bit)

700 $

25$ - 280$

10 $

50 $

450$

580$

 

 

2048 kbit/s
(2 M/bit)

1500 $

30 - 45 $

10-15 $

75  $

 

 

 

 

4 Mbit

3000 $

25 $

40 $

95 $

 

 

 

 

 

 

Rəqəmlər AIF -in mtəxəssisləri  tərəfindən Internet  zərindən araşdırmalar  aparmaqla  qeyd olunan tarixlər  zrə əldə olunub

AİF
492-44-44

www.cit.az