1.  01 noyabr 2001-ci il  DƏYİRMİ MASA

     Milli QHT Forumu, Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatInIn inkiiafına Yardım Fondu və «Multimedia» Mərkəzi  

    «Azərbaycan interneti: reallıq və perspektivlər» , 

 

2.   07 sentyabr  2001-ci il  ,SEMINAR

      Beynəlxalq standartların Azərbaycan İnternet İnfrastrukturuna tətbiqi»

 

3. 19 iyul 2001-ci il , DƏYİRMİ MASA

     Beynəlxalq standartların Azərbaycan İnternet İnfrastrukturuna tətbiqi»

 

4.  14 iyun 2001-ci il , SEMINAR

     Beynəlxalq standartların Azərbaycan İnternet İnfrastrukturuna tətbiqi»

 

5. 15 Yanvar 2001-ci il , SEMINAR

   "Multimedia" Mərkəzi və Xəzər Universiteti , "İnformasiya Təhlükəsizliyi", 

 

6.  11 oktyabr 2000-ci il,DƏYİRMİ MASA

     ABŞ-ın Milli Demokratiya İnstitutu ilə «Turan» agentliyi , «Seçki» Dövlət Avtomatlaşdırılmış 

    Sisteminin tətbiqi, 

 

7.  Kitab Marketinqi. Nəşriyyat işində standartlar. Seminar ( Naşir Assosasiyası)

    " İnformasiya təminatı və milli şriftlərin standartlaşdırılması problemi"

 

 

 

 

 


Copyright © 2001,  Multimedia Center
Send comments and problems to info@cit.az